Thuê Công ty Singapore làm lại quy hoạch tổng thể TP. Đà Nẵng

Thuê Công ty Singapore làm lại quy hoạch tổng thể TP. Đà Nẵng

TP. Đà Nẵng sẽ ký kết với Liên danh Công ty Sakae Holdings và Công ty Surbana Jurong của Singapore để lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Đây là công ty kỹ thuật lớn nhất của Singapore có kinh nghiệm 50 năm chuyên về quy hoạch đô thị, công nghiệp, hạ tầng, xếp hạng thứ 35/225 công ty thiết kế của thế giới.