Thú chơi siêu du thuyền

Thú chơi siêu du thuyền

Siêu du thuyền "già" nhất thế giới vẫn còn hoạt động là El Mahrousa -được Công ty Samuda Brothers (Anh) đóng vào năm 1863, hiện do tổng thống Ai Cập sở hữu