Hội thảo Quốc tế “Di sản thế giới và phát triển bền vững trong bối cảnh mới”

.

Hội thảo quốc tế “Di sản thế giới và phát triển bền vững trong bối cảnh mới” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 9/7 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo Quốc tế “Di sản thế giới và phát triển bền vững trong bối cảnh mới” - ảnh 1 Quang cảnh Hội thảo. Ảnh báo TQ

Việt Nam hiện có 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có 5 di sản văn hóa, 2 di sản thiên nhiên và 1 di sản thế giới hỗn hợp. Những năm qua, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đầu tư cho công tác bảo vệ, tu bổ, tôn tạo những giá trị toàn cầu, cũng như quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của các Di sản.

Trong 3 ngày diễn ra hội thảo quốc tế “Di sản thế giới và phát triển bền vững trong bối cảnh mới”, các đại biểu trong nước và quốc tế thảo luận những chủ đề quan trọng liên quan tới việc tăng cường khung pháp lý nhằm bảo vệ di sản và phát triển bền vững, sự gắn kết của cộng đồng địa phương, vấn đề hợp tác công - tư tại các Di sản Thế giới, đề xuất nhiều giải pháp giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.

Nguồn: vovworld.vn