BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.

Trung tâm cơ giới Hải Dương có mã chứng khoán là HTK. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch  hơn 1.458 nghìn cổ phiếu với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là hơn 14,587 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.700 đồng/cổ phiếu

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 1134/QĐ-UB ngày 25/7/1995 của UBND tỉnh Hải Hưng (từ năm 1997 tách thành 02 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên) về việc thành lập “Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ” gọi tắt là “Trạm đăng kiểm ô tô” với số biên chế ban đầu là 05 cán bộ.

Năm 2005, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 4922/2005/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 về việc đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương thuộc Sở Giao thông vận tải.

Nguồn thu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đến chủ yếu từ dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Tổng nguồn thu của Trung tâm năm 2017 đạt hơn 17 tỷ trong đó dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định chiếm hơn 84%, phí bảo trì đường bộ chiếm 7,75% và còn lại là lãi tiền gửi và các khoản thu khác.

Năm 2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã trở thành 1 Trung tâm lớn có nhiều dây chuyền kiểm định nhất Việt Nam với 4 dây chuyền kiểm định, trong đó 3 dây chuyền đăng kiểm xe tải và 1 dây chuyền đăng kiểm xe con đáp ứng điều kiện về hoạt động sản xuất. Ngoài ra, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới huyện Ninh Giang đang được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động trong tháng 9/2018 với dây chuyền hỗn hợp đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Trước đó vào ngày 28/6/2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã chào bán thành công 1.458.710 cổ phần qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với giá đấu thành công bình quân 10.400 đồng/cổ phần./.

Nguồn: dangcongsan.vn