Công bố nhiều sai phạm tại bệnh viện C Đà Nẵng

.

  • Bệnh viện Đà Nẵng: Xây dựng hệ thống xử lý nước sạch phục vụ chạy thận nhân tạo

Ngày 8-6, Thanh tra Bộ Y tế đã công bố Kết luận số 77/KL-TTrB do Chánh Thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính ký về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, phòng chống tham nhũng trong đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ… tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Theo kết luận thanh tra, đối với công tác đấu thầu mua thuốc, giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2014 là hơn 30 tỷ đồng, nhưng Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 là 196,3 tỷ đồng, gấp 6,49 lần. Giá trị tiền thuốc sử dụng năm 2015 là 50,4 tỷ đồng, bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 là 172,5 tỷ đồng, gấp 3,41 lần.

Bệnh viện C Đà Nẵng

Bên cạnh đó, đối với công tác đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu của bệnh viện cả năm 2014 hơn 26 tỷ đồng nhưng bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu năm 2015 là 133 tỷ đồng, gấp 5,11 lần. Giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu sử dụng năm 2015 hơn 66 tỷ đồng, bệnh viện lại lập kế hoạch đấu thầu 2016 hơn 182 tỷ đồng, gấp 2,74 lần…

Thanh tra Bộ Y tế cho biết nguyên nhân dẫn đến việc lập kế hoạch đấu thầu vượt thực tế sử dụng như trên là do Phòng Tài chính - Kế toán chưa phối hợp chặt chẽ với khoa chuyên môn để tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về việc bố trí nguồn vốn trong năm.

Từ kết luận trên, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu phải thực hiện đúng các hướng dẫn và quy định, phải căn cứ dự toán ngân sách Nhà nước được giao, dự toán thu từ các nguồn hợp pháp khác để lập kế hoạch đấu thầu. Đồng thời, việc lập kế hoạch đấu thầu phải dựa trên cơ sở phải có nguồn kinh phí và phải căn cứ nhu cầu thực tế  để phù hợp với thực tế sử dụng…


Hoài Thu
Nguồn: cand.com.vn